skatterådgivning | Beskatning af kryptovaluta - hvordan?
Har du investeret i kryptovaluta? Så er du muligvis i tvivl om hvorledes beskatningen er for eksempelvis Bitcoin, Ethereum og lignende. Vi giver dig vores tanker helt gratis. Se Andre Tarps gennemgang her.
kryptovaluta, bitcoin, Ethereum, beskatning
16460
post-template-default,single,single-post,postid-16460,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Bitcoins – Hvordan beskattes en investering i kryptovaluta

03 feb Bitcoins – Hvordan beskattes en investering i kryptovaluta

Bitcoins er inden for de sidste 5 år blevet et mere og mere udbredt fænomen. Flere og flere mennesker og virksomheder har taget Bitcoin til sig til brug både som betalingsmiddel og som investering.

Bitcoin har haft en rivende udvikling igennem de sidste 7 år og bare i 2017 er værdien tredoblet. I forhold til dette kan man tænke på at 1 dollar investeret i Bitcoin i 2010 i dag ville være omkring 35 millioner dollars værd.

Bitcoin og dens lillebror Ethereum, en anden lignende kryptovaluta, er dog for langt størstedelen blevet en fast del af investeringsporteføljen.

Af den grund kommer spørgsmålet meget naturligt: Hvordan skal gevinster og tab i en investering i kryptovaluta beskattes?

Bitcoins – Valuta eller spekulation?

I en afgørelse fra 2014 fastslog Skatterådet, at Bitcoins i skattemæssig forstand ikke kunne betragtes som en valuta og derfor ikke er omfattet af kursgevinstlovens bestemmelser.

Ud fra dette kan det altså konkluderes at Bitcoins eller anden kryptovaluta der købes med det formål at benytte dem som betalingsmiddel, ikke har skattemæssig konsekvens.

Hvis kryptovaluta såsom Bitcoin og Ethereum købes i investeringsøjemed, altså med henblik på at opnå fortjeneste, så er disse investeringer omfattet af skattelovgivningens bestemmelser om spekulation.

Andre spekulative investeringer der ikke er omfattet af andre dele af skatteloven omfatter blandt andet investeringen i uindfattede diamanter og guldbarrer.

Spekulative investering beskattes hos personer som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag, mens eventuelle tab kan fradrages som ligningsmæssige fradrag.

Dette betyder i realiteten at gevinster har en marginalbeskatning på 53 %, hvorimod tab kun har en fradragsværdi på 28 % i 2017.

For selskaber beskattes gevinster og tab ved spekulation som almindelig selskabsindkomst, altså med selskabsskat på 22 %.

Opgørelse af gevinster og tab

For de investorer der af flere omgange har købt kryptovaluta og løbende sælger ud af dem er spørgsmålet hvordan anskaffelsessummen skal opgøres. De to muligheder der foreligger, er beregningen af en gennemsnitspris for alle de købte Bitcoins og ud fra dette beregne gevinsten eller at det er anskaffelsessummen på de ældste Bitcoins, der skal bruges (FIFO-metoden).

Da der ikke på nuværende tidspunkt ligger lovgivning på området, er det vores vurdering at den sidste metode (FIFO-metoden) er den mest korrekte at benytte sig af.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Udlicitér og frigør vigtige ressourcer til andre opgaver - indhent et tilbud i dag!