skatterådgivning | Håndværkerfradrag 2017
16429
post-template-default,single,single-post,postid-16429,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Håndværkerfradrag 2017

23 jan Håndværkerfradrag 2017

Det er snart slut med håndværkerfradrag

2017 bliver umiddelbart det sidste år hvor skatteborgere kan benytte sig af håndværkerfradraget. Det samlede fradrag er på 18.000 kr. men fordeles med 6.000 kr. til hus- og havehjælp og 12.000 kr. til energibesparende/grøn vedligeholdelse, som for eksempel udskiftning af vinduer mv.

Ægtepar kan som hidtil fradrage op til 36.000 kr., uanset hvem det er der rent faktisk har betalt regningerne.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, hvilket har en gennemsnitlig fradragsværdi på 27,6%. Dette betyder at den reelle skattebesparelse ved fuld udnyttelse af fradraget vil være 5.000 kr. pr. person.

Det er i lighed med 2016 stadig kun udgifter til arbejdsløn inklusive moms der kan fradrages.

Hus- og havehjælp

Der kan fradrages op til 6.000 kr. pr. person for følgende udgifter:

 • Rengøringshjælp
 • Vinduespudsning
 • Snerydning
 • Fliserensning
 • Almindeligt havearbejde (bortset fra træfældning)
 • Børnepasning

Håndværkerhjælp

Der kan fradrages op til 12.000 kr. pr. person for følgende udgifter:

 • Udvendigt malerarbejde (dog ikke tage)
 • Udskiftning af vinduer/ruder og terrassedøre med glas
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Udskiftning af yderdøre
 • Isolering af tag, ydervægge og gulv
 • Tilslutning til bredbånd
 • Solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Udskiftning af varmeanlæg og fjernvarmeunits
 • Installation af varmestyringsanlæg og varmepumper
 • Intelligent varme-, ventilations- og lysstyring samt forbedring af ventilation
 • Sikring mod oversvømmelse og udskiftning af permeable belægninger
 • Visse afløbsinstallationer og dræn
 • Energirådgivning og radonsikring
 • Forbedring af skorsten og afmontering af brændeovn
 • Fjernelse af asbest, PCB eller bly
 • Ladestik til el-biler
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Udlicitér og frigør vigtige ressourcer til andre opgaver - indhent et tilbud i dag!